top of page
OUR SHOPS
INCLUDE

Taipei:       Zhongxiao Sogo 7F

Jhongli:     Sogo 5F

Taichung:  Shin Kong Mitsukoshi 5F

Tainan:      Shin Kong Mitsukoshi Citywest Central 2F

bottom of page